Min kollega Titte

Min kollega och samarbetspartner

Titte Hallin

Jag är Socionom, Leg Psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och auktoriserad familjerådgivare. 


Jag tog min socionomexamen 1985 vid Socialhögskolan i Lund. Genom åren har jag sedan arbetat i skilda verksamheter såsom psykiatri, kommunal socialtjänst och med familjebehandling inom privat öppenvård. Under många år har jag drivit egen behandlingshemsverksamhet riktad till ungdomar med varierande social problematik. De senaste snart sju åren – och fortfarande – har jag arbetat inom kommunal familjerådgivning med i huvudsak parsamtal.


Sedan min grundexamen har jag vidareutbildat mig inom olika områden, och jag tog min examen som Legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning år 2015. Jag utgår från att vi alla påverkas och påverkar varandra i de konstellationer vi är i – inte minst i våra nära relationer. Därav har jag relationen i fokus när jag möter par, familjer och enskilda i samtal.


Jag erbjuder både enskilda samtal, parsamtal och så kallade generationssamtal på onsdagar i Relationsfokus lokaler på Lundbergsgatan 16 i Malmö.

Titte tar emot par- och familjer på Onsdagar


Bokning sker genom mail:

info@parterapitittehallin.se


alternativt genom att ringa/sms:a till mobil:

073-6709084.

Arbetslivserfarenhet


Skötare – St Lars sjukhus (1980-1982)


Skolkurator vid Haganässkolan i Älmhult (1985-1986)


Föreståndare vid Strömsborgs familjevårdshem (egen verksamhet) – (1982-1988)


Socialsekreterare i Osby kommun (1987-1993)


Föreståndare/Samtalsledare vid Svanholmens Utbildningscenter (egen verksamhet) (1993-2006)


Familjeterapeut och verksamhetsansvarig vid Resursforum, Lund (2006-2016)


Familjerådgivare i Lunds kommun (2016— ff)


Leg Psykoterapeut vid Parterapi Titte Hallin AB (egen verksamhet) (2021 – ff)


Utbildning


Psykologi, 20p, Lunds universitet (1978-79)


Socionomutbildning vid Lunds Universitet (examen 1985)


Vidareutbildning för behandlare gällande barnmisshandel och sexuella övergrepp, 20p, Linköpings universitet (1999-2000)


Introduktionskurs i TA (Transaktionsanalys), 101-kurs, (2004)


Teori och vetenskaplig metod i socialt arbete, 10p, Växjö universitet (2006)


Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi (steg 1), Socialhögskolan i Lund (2007-2009)


Sexologi, 15p, Malmö högskola (2011)


Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med inriktning familjeterapi (steg 2) vid Lunds Universitet (examen 2015)


Grundutbildning i EFT (Emotionell Fokuserad Parterapi), Parterapiinstitutet Lund (2017)